Skip to Content
Wij hijsen de regenboogvlag

Wij hijsen de regenboogvlag

De Kamer en de Senaat hijsen vandaag opnieuw de regenboogvlag en herbevestigen hiermee dat de strijd tegen discriminaties een fundamentele en onvervreemdbare waarde is in heel de Europese Unie. Ze betuigen nogmaals hun steun aan een egalitaire samenleving die seksuele geaardheid en genderidentiteit respecteert.

Op initiatief van de Belgische regering hebben veertien Europese lidstaten in een gezamenlijke verklaring hun grote bezorgdheid geuit over de aanname van het Hongaarse parlement van amendementen die de regenbooggemeenschap discrimineren en het recht op vrije meningsuiting schenden onder het mom van de bescherming van kinderen. Kamer en Senaat sluiten zich nu aan bij de golf aan steunbetuigingen voor de LGBTIQ+ - rechten door de regenboogvlag uit te hangen. 

Stephanie D’Hose, voorzitster van de Senaat:

“Met deze symbolische actie willen wij onze steun uitspreken aan de Hongaarse regenbooggemeenschap en duidelijk stellen dat discriminatie geen enkele plaats heeft in Europa. Op ons continent ben je vrij om jezelf te zijn, en wij verzetten ons tegen elke poging om de mensenrechten in te perken. De liefde die je voor een ander voelt mag nooit een reden zijn om je onveilig te voelen in je eigen land!”

Eliane Tillieux, voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers:

"Door opnieuw de regenboogvlag te hijsen tonen wij vastberaden de rechten van LGBTIQ+’ers te verdedigen. Overal en altijd. Er is binnen de EU geen plaats voor discriminatie, uitsluiting of haat.”

 

 

Over Senaat

De Senaat is de assemblee van de deelstaten in Belgiƫ. Hij telt 60 senatoren.

De Senaat is op federaal niveau de assemblee van de deelstaten: dit zijn de Gemeenschappen en Gewesten. In de Senaat werken verkozen vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen mee aan de federale besluitvorming of nemen er een standpunt over in. De Senaat belichaamt de federale legitimiteit. Via de senatoren kunnen de deelstaten onderling of met de federale overheid in dialoog treden.

De Senaat is, samen met de Kamer, onder andere ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de federale staat en van de deelstaten. De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen, in het bijzonder wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten).


Senaat
Natieplein 1
1009 Brussel
Belgiƫ